Kronika KD ZSD

Pred tridesetimi leti, točneje leta 1986, je skupina zgornjesavinjskih zanesenjakov na ustanovnem občnem zboru ustanovila Kinološko društvo Mozirje. Društvo ki je bilo brez finančnih sredstev, brez lastnega klubskega in vadbenega prostora, vendar z veliko voljo, predvsem pa  požrtvovalnostjo posameznih članov in ljubeznijo do štirinožnih prijateljev, je stopilo na pot razvijanja kinologije v Zgornje Savinjski dolini.

Dejavnost društva se je najprej odvijala sejmišču v Mozirju, se nadaljevala v Gozdni šoli v Lokah pri Mozirju, da bi kasneje pridobili prostor v zapuščeni in od smeti razdejani gmajni v Varpoljah. Sedanji vadbeni prostor prav gotovo ni zrasel na podlagi močne finančne podpore, marveč iz truda in odrekanja članov društva. Dela, ki se je prostovoljno opravljalo žal nihče ni ovrednotil, vendar samo člani tedanjega časa, kot tudi domačini vedo, kaj vse se je na tem vadišču moralo postoriti, da je posejana trava vzklila in kronala trud pridnih rok.

Ob razdelitvi občin leta 1995,  se je društvo preimenovalo v KD Zgornjesavinjske doline, saj s člani pokrivamo celotno dolino.

Že od začetka delovanja društva je le to delovalo tako na področju športne kinologije kakor tudi na področju reševanja. S pristopom nekaterih članov, ki se ukvarjajo z razstavnimi psi je društvo pridobilo tudi na tem področju.

V vseh teh letih je tečaje šolanja psov obiskalo cca 650 tečajnikov, izpite pa je opravilo približno 300 tečajnikov. Organizirali smo 2 državna prvenstva in 8 regijskih tekem šolanih psov.

Zlasti uspešni smo na področju reševalnih psov, kjer člani združujejo svojo ljubezen do psov z ljubeznijo do soljudi, ki so jim pripravljeni pomagat tudi v najhujših nesrečah.

Na področju reševanja smo bili organizatorji kar devetih mednarodnih letnih taborov, dveh državnih prvenstev, dvojnih mednarodnih IRO izpitov ter več lavinskih izpitov, izpitov za iskanje izgubljenih v naravi in iskanje v ruševini.

V organizaciji Slovenskega kluba za šarpeje je bilo tudi pet mednarodnih  razstav psov te pasme.

V vseh teh letih nas niso obšle niti naravne nesreče, imeli smo dvakrat poplave pa tudi žled nam ni prizanesel.

Ob tej priliki bi se rad zahvalil občinam ter Kovinarstvu Ljubno za finančno pomoč, ustanovnim članom, da so postavili temelje tega društva zlasti pa še aktivnim članom, ki delujejo na vseh področjih kinologije.

Hvala vsem in vsakemu z željo, da bomo tudi v bodoče uspešno vlekli voz kinologije v Zgornje Savinjski dolini.

 

 

PRIZNANJA  Kinološke zveze Slovenije ob 30 letnici ustanovitve KD ZSD

  1. Marija Kompan Red II.stopnje
  2. Zoran Janžovnik zlati znak
  3. Dominik Hrovat zlati znak
  4. Duška Hrovat zlati znak
  5. Nevenka Sedovšek srebrni znak
  6. Majda Ernecl srebrni znak
  7. Urška Plesnik srebrni znak
  8. Mirko Žirovnik srebrni znak